მოდელი: CS-002

ტექ. მონაცემები

პოლიურეთანის ძირი

ამორტიზირებადი.
მოცურების საწინააღმდეგო.
ნავთობ და ქიმიური ნივთირებების მიმართ
მედეგი.

კომპოზიტური ცხვირქვედა

200ჯ სიმძიმის ძალის მიმართ მედეგი.
CE სერტიფიკატი.
კომფორტული.

მეტალის დამცავი

15კნ ძალის შეღწევის მიმართ მედეგი.
იცავს ფეხს ბასრი და მჩხვლეტი საგნებისაგან.
CE სერტიფიკატი.