მოდელი: CS-001

ტექ. მონაცემები

რეზინის ძირი

მეტალის და მოყინულ ზედაპირზე მოჭიდების მაღალი მაჩვენებელი.
მაღალი ტემპერატურის და ნავთობ პროდუქტების მიმართ მედეგი.

კომპოზიტური ცხვირქვედა

200ჯ ძალის დაცემის მიმართ მედეგი.
CE სერტიფიკატი.
კომფორტული.( მეტალის ცხვირქვედასთან შედარებით

მეტალის დამცავი

15კნ ძალის შეღწევის მიმართ მედეგი.
იცავს ფეხს ბასრი და მჩხვლეტი საგნებისაგან.
CE სერტიფიკატი.